Menu
 

…nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie? Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego. 14. Na…

 

…urządzeń grzewczych , których dofinansowanie przewidziano w ramach realizacji projektów. Wśród szczegółowych objaśnień znaleźć można między innymi ważne informacje dotyczące danej technologii, szacowane koszty samego urządzenia, szacowane koszty poniesione przez…